Delia’s Xenophobia

Dr Delia’s comments about foreigners have no place in Maltese society. This kind of rhetoric does not abide by neither Maltese nor Christian values Delia claims to believe in.

First of all, migrants are humans with their own feelings and aspirations. They are also an integral part of our society – being present in our workspace, in our circles of friends, and for some of us they are our lovers or family members. Moreover, diversity is what enriches our society.
Lets not forget the hardships that have driven people from the Middle East, Africa and Central and Southern Europe to our country. We should also keep in mind, the economic difficulties which they still face due to soaring rental prices and that some of these migrants are still working in conditions of modern slavery.
Perhaps, Adrian Delia should try not to take lessons from Viktor Orbán, the Hungarian prime minister, or Joseph Muscat on earlier days.

Daniel Desira – ADŻ Secretary General

L-Ewwel ta’ Mejju

F’din il-ġurnata tajjeb li niftakru fil-kisbiet li għamlu l-ħaddiema fil-passat imma tajjeb ukoll li niftakru fl-isfidi li l-ħaddiema tal-llum il-ġurnata jaffaċjaw ta’ kuljum.

Iż-żieda fil-paga minima li ħabbar il-gvern fl-aħħar budget, hi l-bogħod minn bizzejjed, filwaqt li ż-żidiet tal-COLA ma jirriflettux verament l-għoli tal-ħajja. Ħafna koppji ikollhom jieħdu loan biex jixtru l-ewwel propjeta` tagħhom u t-tali loan joħdilhom xi 20 sena biex iħalsuħ kollu. Minħabba f’hekk, ħafna huma dawk li qed jirrikorru biex jikru. Il-kirjiet ukoll qed jgħolew fil-prezz. Iktar ma jmur, id-dritt ta’ saqaf fuq rasek m’huwiex garantit. Rigward il-prekarjat, ma tantx saru tibdiliet.

Dan huwa “l-aqwa zmien ta’ pajjizna”? Ma naħsibx jien. Hemm bzonn ta’ diskussjoni serja fuq kif se naffaċċjaw dawn l-isfidi godda. Barra minn hekk, huwa importanti li niddiskutu ukoll il-futur tas-sistema edukattiva, l-isfidi li qeda taffaċja bħalissa u kif nistgħu ntejbuha għaliex din tiprepera l-ħaddiema ta’ għada.

Daniel Desira – Segretarju Ġenerali tal-ADŻ