Nationalism is outdated

 

Like many others, I was shocked on Friday morning to wake to a headline stating that Brexit had won. Even more shockingly far right parties in France, Denmark and the Netherlands were also called for a referendum on whether to remain in the EU or not.

The rise of nationalism has long been coming and it seems as though it is finally here. The MEP elections two years ago were marked by calls throughout Europe to vote and protect democracy against the threat of right wing parties which were becoming increasingly popular.

People from different European countries want national sovereignty over a union. They then proceed to put forward this idea by demonstrating how their country was doing fine before it joined the EU. They state that they want direct control of their country, and that interference from others harms their country’s interest.

The problem with this argument is that times have changed. We are no longer living in times when a country could deal with other countries on its own and do well. In today’s unified and globalised world forming part of a Union like the EU is a great asset. Trade is increasing in between the member states and with other states outside the Union. This results in greater economic growth.

Another benefit is the freedom of movement which allows for residents to work and study in other member states. Students and workers are given great opportunities, which eventually lead to better jobs and better workers.

The EU is also well equipped to deal with the threats of terrorism to regional security. The union has a Counter-Terrorism strategy which involves the cooperation between different states in the EU. Member states work together as well as with international partners in order to protect citizens.

Malti.

Bħal ħafna oħrajn, il-Gimgħa filgħpdu qomt ixxukjat meta sirt naf li il-vot ta’ Brexit rebaħ. Sadanittant, iktar xokkanti kien il-fatt li ħafna iktar partiti tal-lemin f’pajjiżi bħall-Franza, Danimarka u l-Olanda ħadu din l-opportunità biex isejħu għal referenda fuq jekk għandhomx jibqgħu fl-UE.

Iż-żieda fin-nazzjonaliżmu ilha tħabbat il-bieb, u fl-aħħar waslet. L-elezzjonijiet tal-MEPs ta’ sentejn ilu kienu kkarateriżżati min sejħiet madwar l-Ewropa għal vot li jipproteġi d-demokrazija mit-theddd tal-lemin estrem lli kien qed jiżdied fil-popolarità.

Nies minn pajjiżi Ewropej differenti bħal donnhom jippreferu sovranità nazzjonali milli unjoni. Din l-idea jmexxuha billi jippruvaw juru kemm pajjiżhom kien għaddej tajjeb qabel ma daħal fl-UE. Jisħqu li jridu kontroll ta’ pajjiżhom, u li indħil barrani huwa ta ħsara għall-interess ta’ pajjiżhom.

Dan l-argument m’għadux ireġi, għax iż-żmijiet inbidlu. Mgħadniex ngħixu fi żminijiet fejn wieħed seta’ jitratta ma pajjiżi oħra waħdu u jkollu suċċess. Fid-dinja magħquda u globaliżżata tal-lum, li tkun parti min għaqda bħall-UE huwa vantaġġ. Il-kummerċ bejn il-pajjiżi membrri jiżdied, u jiġi ffaċilitat dak ma pajjiżi barra mill-ghaqda. Dan ifisser tkabbir ekonomiku.

Benefiċċju ieħor huwa il-moviment liberu li jagħti il-libertà lir-residenti biex jaħdmu u jistudjaw fi stati membri oħra. Studenti u ħaddiema jingħataw opportunitajiet tajba, li jfissru ħidma aħjar u ħaddiema aqwa.

L-UE għanda l-għodda neċessarji sabiex tiġġieled it-terroriżmu u żżom is-sigurtà nazzjonali. L-unjoni għanda Strateġija ta’ Counter Terrorism magħmula b’koperazzjoni bejn l-istati membri. L-istati membri jaħdmu flimkien ma sħab internazzjonali biex iħarsu iċ-ċitaddini.