Green Parking

We all know what parking spaces look like; they are patches of concrete or tarmac where one can park.  However, parking spaces can be more than just a patch of bare ground.

This form of green parking includes the planting of trees between each parking space.  This is a good technique which should be implied for many parking slots across the Maltese Islands.  The first advantage over conventional parking slots is that they provide shade from the burning sun in summer.  Since trees do not only provide shade, unlike concrete or tarmac (which absorb heat), they reflect the sun’s heat.  Therefore, in addition to the shade, they also prohibit the ground from heating, leading to a cooling effect.  Wouldn’t this be great in summer?  Imagine entering your car in summer after you go for a swim and you don’t feel like you’re entering an oven!  Ideal!

20150923_120955        20150923_121005

The second advantage is that trees reduce flooding.  Since bare ground leads to 100% surface runoff, this will result into flooding.  Trees can reduces surface runoff by up to 70%.  In addition, water will slowly seep and drip into the soil between each parking lot.

Finally such green parking will also create a very special benefit.  They give us the air we need to live.  Trees also absorb carbon dioxide (CO2) which is responsible for climate change.  So not only would we have a pleasant parking space, but we would also be doing something good for the environment.

These green parking spaces have a variety of advantages.  They reduce flooding, the heat island effect as well as pollution and provide us with air.  Moreover, they could also create a habitat for other species, such as roosting sites for birds.

We from ADŻ Malta Green Youth strongly encourage the expansion of this concept and we advice shopping complexes and the authorities to make use of this technology.  It does not require a lot of effort and the benefits are diverse.

20150923_121037                           20150923_121013

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Green Parking

Aħna kollha nafu kif jidru l-postijiet tal-parking; medda ta’ art magħmula mil-konkrit jew tat-tramak fejn wieħed jista jipparkja.  Madanakollu, postijiet tal-parking jistaw ikunu iżjed minn medda ta’ art.

Din il-forma ta’ ‘green’ parking tinkludi it-tħawwil ta’ siġar bejn kull spazju tal-parking.  Din hija sistema tajba li tista’ tintuża f’Malta.  L-ewwel vantaġġ ta’ din is-sistema hija li bis-saħħa tas-siġar, dawn jipprovdu d-dell fis-sajf.  Mhux biss talli is-siġar jipprovdu d-dell, imma talli, bil-kontra tal-konkrit u tarmak (li jassorbu s-sħana), dawn saħħansitra jirriflettu ir-raġġi tax-xemx.  Għalhekk, apaprti li jikkreaw id-dell, dawn ma jħallux l-art tisħon, u għalhekk dan iwassal għal effett tal-frisk.  Dan ma jkunx ta’ vantaġġ fis-sajf?  Immaġina tidħol ġewwa l-karozza fis-sajf wara li tmur sal-baħar u l-karozza ma ssibiex forn!  Ideali!

20150923_120955        20150923_121005

It-tnieni vantaġġ huwa li s-siġar inaqqsu l-effett tal-għarqa.  L-art iebsa ta’ konkrit jew tarmak twassal għal-ilma li ma jistax jinxtorob u b’hekk jibqa għaddej minn fuq l-art.  Is-siġar jistaw inaqssu dan l-effet b’70%.  Madanakollu, l-ilma jkun jista’ jinżel u jinxrob bil-mod fil-ħamrija li jkun hemm bejn kull post tal-parking.

Aktar minn hekk, dawn is-sistemi ta’ ‘green’ parking joħolqu benefiċċju partikolari.  Dawn jagħtuna l-arja li neħtieġu biex ngħixu.  Madanakollu, is-siġar jassorbu l-‘carbon dioxide’ (CO2) li jwassal għat-tibdil fil-klima.  Mhux bissa talli jkollna parkeġġi isbaħ, imma talli nkunu qedin nagħmlu xi haġa tajba għall-ambjent ukoll.

Dawn l-ispazji tal-‘green’ parking għandhom ħafna vantaġġi.  Dawn inaqqsu l-effett tal-għarqa, inaqqsu s-sħana fil-karazzi, inaqqsu t-tniġġis u jagħtuna l-arja.  Apparti minn hekk, dawn jistaw iservu ta’ abitat għal speċi oħra, bħal post fejn l-għasafar jistaw jistkennu.

Aħana mil-ADŻ Malta Green Youth ninkoraġġixxu li dan il-kunċett jespandi fil-Gżejjer Maltin u nappellaw lil ‘shopping complexes’ li hawn f’pajjiżna u l-awtoritajiet biex jagħmlu użu ta’ din it-teknoloġija.  Dan ma jirrikjedix ħafna sforz u l-vantaġġi huma diversi.

20150923_121037                           20150923_121013

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Advertisements

2 comments on “Green Parking

  1. Ah but the trees would make it hard for Maltese to park as they might hit them and damage their precious cars , the trees would attract birds yes but these would then crap on their precious cars , and the trees would need pruning which we know the Maltese cannot do without chopping the crap out of it and then reducing the shade and the nesting areas for birds, plus more birds would mean that hunters would hang around car parks causing another problem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s