17th Century Wash-House Disintegrating

Built by the Knights of St. John, the 17th Century wash-house just below the majestic fortifications of Mdina is another important monument erected by our ancestors.

A few days ago I passed from the steep road from Mdina leading to the old railway station.  Roughly half-way down the road I saw the wash-house.  I always remember this wash-house in a bad state.  A few years back some signs were put up warning the public from danger.  These are now gone.  Additionally I always noticed a MEPA permit indicating that it will be restored.  However, nothing has ever been done to protect this landmark, despite the fact that this monument has a very high cultural heritage property value as listed in the National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands.

DSCF3747   DSCF3750

The monument suffered significant negligence over the years.  Not only does it look unpleasant with all the mould and litter, but one might also notice large fissures on the facade.  Additionally, the coats-of-arms were defaced by Napoleon.

collage hasselin

It is a pity that our cultural heritage is slowly disintegrating and that over the years nothing has been done to preserve it.  Moreover, it is also dangerous and poses a threat to pedestrians passing by.  Therefore we call for immediate action to be taken in order to avoid accidents, as well as to protect this beautiful monument.  The wash-house must be given priority and restored as soon as possible before it is too late.

collage hasselin 2

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Għajn tal-Ħasselin tas-Seklu 17 Qedha Taqa Biċċiet

Taħt is-swar tal-Imdina tinsab għajn tal-ħasselin mis-seklu 17 li nbniet mil-Kavallieri ta’ San Ġwann.

Ftit ijiem ilu għaddejt mit-triq li tagħti mil-Imdina għall-istazzjon l-antik tal-ferrovija.  F’nofs trieqti rajt din l-għajn tal-ħasselin.  Din l-għajn dejjem niftakarha f’dan l-istat dizastruż.  Ftit snin ilu tpoġġew xi sinjali biex iwissu lil pubbliku mil-periklu.  Dawn issa sparixxew.  Apparti minn hekk innutajt li kien hemm permess tal-MEPA ma’ din l-istruttura għal snin twal li jindika li dan il-bini ser jiġi restawrat.  Madanakollu, qatt ma sar xejn biex dan il-bini jiġi protett, anke jekk dan il-monument huwa imniżżel bħala wieħed ta’ valur għoli ta’ propjeta kulturali skond rapport tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali.

DSCF3747   DSCF3750

Dan il-monument spiċċa fi stat ta’ abbandun tul is-snin.  Mhux biss li dan il-bini jidher ikrah minħabba fil-moffa u żibel, pero wieħed jista jinnota ukoll xquq mal-faċċata.  Madanakollu, l-armi tal-Kavallieri mal-faċċata ta’ din l-Għajn ġew imħassra minn Napuljun.

collage hasselin

Hija ħasra kbira li l-wirt kulturali tagħna qed jitmermer u li tul is-snin xejn ma sar biex dan jiġi preservat.  Aktar minn hekk, din l-istruttura hijja ukoll ta’ periklu għan-nies li jgħaddu minn ħdejn dan il-post.  Għalhekk aħna nappellaw għal azzjoni immedjata sabiex nevitaw l-inċidenti, kif ukoll biex nipproteġu dan il-monument sabiħ.  L-għajn tal-ħasselin għandha tingħata prijorita u tiġi restawrata malajr kemm jista jkun qabel ma jkun tard wisq.

collage hasselin 2

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s