Green roofs in Malta

Conventional roofs provide little benefits to people and one can almost consider them as urban deserts.  They lead to increased flooding since concrete roofs are impermeable and this leads to more surface runoff.  Moreover, if roofs have a dark surface they absorb more heat.  In fact urban areas are considered heat islands.  This will in turn lead to more energy being used to cool such buildings, which in turn leads to more pollution.

Green roofs have a variety of advantages.  Firstly they reduce flooding.  Since green roofs consist of plants, these will absorb rainwater and therefore reduce surface water runoff.  Such a system also reduces the heat island effect which in turn also reduces energy consumption.

green roofs

A green roof also reduces pollution since it would not only reduce energy consumption leading to increased pollution but depending on the vegetation used, many plants are also able to absorb pollution.  Green roofs would increase the value of a property and could also increase the property value of nearby areas.  Additionally, green roofs also look much better.  Therefore it improves the quality of life and makes the urban environment sustainable.

In many countries green roof technology was adopted and it is becoming a trend in several states.  Malta could also benefit from this system.  Green roofs could help reduce the massive heat in buildings across our islands during the summer months.  The extensive problem of flooding we experience whenever it rains could be reduced substantially using this technology.  It would also help us reduce pollution levels which are not particularly low in Malta.

Green_Roof_collage

The best plants to be used in Malta are from garrigue habitats since they have adapted to dry and windy conditions.  Government incentives could also be possible, as is the case in many countries.

Green roofs would not only lead to the above mentioned benefits, but would also help to make Malta a nicer country.

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

‘Green roofs’ f’Malta

Il-bjut kif nafuhom aħna ma tantx jipprovdu benefiċċji lin-nies.  Wieħed jista’ jikkunsidrhom bħala deżert urban.  Fix-xitwa dawn il-bjut tal-konkrit iwasslu għal żieda ta’ għarqa fit-toroq tagħna peress li l-ilma ma inxtorobx mil-konkrit.  Apparti minn hekk, bjut li għandhom saqaf skur jassorbu aktar sħana.  Fil-fatt żoni urbani huma meqjusa bħala ‘heat islands’ (iżoli tas-sħana).  Dan iwassal għal żieda ta’ enerġija li hemm bzonn sabiex tkessaħ il-bini, li jwassal għal iżjed tniġġis.

‘Green roofs’, bil-Malta bjut ħodor, għandhom ammont sostanzjali ta’ vantaġġi.  Dawn inaqqsu l-effet li naraw fix-xitwa, dak tal-għarqa.  Peress li dawn il-‘green roofs’ jikkonsistu minn pjanti, dawn jassorbu l-ilma tax-xita u għalhekk dan inaqqas l-ammont ta’ ilma li jibqa sejjer fit-toroq.  Din is-sistema anke tnaqqas l-effet tas-sħana li jwassal għal tnaqqis fil-konsum tal-enerġija.

green roofs

Dawn il-‘green roofs’ inaqsu ukoll it-tniġġis peress li mhux biss inaqqsu l-konsum tal-enerġija, imma, skond il-vegetazzjoni li tintuża, ħafna xtieli huma kapaċi ukoll li jassorbu it-tniġġis.  Il-‘green roofs’ jistaw iżidu il-valur tal-propjeta’ ukoll u jistaw iżidu l-valur tal-propjeta’ fil-madwar.  Madanakollu, il-‘green roofs’ anke jidru ħafna isbaħ.  Għalhekk, dawn iwasslu għal żieda fil-kwalita’ tal-ħajja u jagħmlu l-ambjent urban sostenibbli.

F’diversi pajjiżi, din it-teknologija qedha tintuża u qedha issir popolari ħafna.  Malta tkun tista tibbenefika ukoll minn din is-sistema.  Il-‘green roofs’ jistaw jgħinuna innaqsu is-sħana fil-bini li taħkem fis-sajf.  Il-problema ta’ għarqa fit-toroq li nesperjenzaw kull meta tagħmel ix-xita tkun tista tiġi solvuta b’din is-sistema.  Dawn jistaw jgħinuna innaqsu l-ammont ta’ tniġġis li għandna Malta.

Green_Roof_collage

L-aħjar pjanti li għandhom jintużaw f’pajjiżna huma dawk li ssibhom fl-abitat tax-xagħri peress li dawn il-pjanti huma addattati għal kundizzjonijiet ta’ sħana u ħafna riħ.  Inċentivi mil-gvern għandhom ikunu possibli ukoll, bħal ma huwa il-każ f’ħafna pajjiżi barra minn xtutna.

Dawn il-‘geen roofs’ ma jwasslux biss għal vantiġġi imsemmijha hawn fuq, iżda dawn jistaw jgħinu ukoll sabiex Malta issir pajjiż isbaħ.

Pascal Aloisio – ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s