TTIP – No Thank you

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) debate has been going on for quite a long time.  While some politicians and big corporations might argue that this trade agreement will boost the economy and lead to several other advantages, the reality looks pretty much different.  TTIP will bring along more cons than pros.  This agreement will eventually lead to negative impacts on our health, environment, food, social standards, labour, privacy standards and product safety.

Unrealistic economic promises

So let us start with the so called economic ‘advantages’ this agreement is predicted to create.  Optimistic studies propose an increase of 0.5-1% growth in GDP through TTIP.  However, Tom Jenkins from the European Trade Union Council (ETUC) states that it is not clear where these jobs will come from and which EU countries will actually benefit.  We demand realistic economic analysis, which should also include environmental and human rights impact assessments.

Threat to Democracy

The negotiating mandate is still classified as a secret document.  This means that there is a significant lack of transparency.  ADŻ Malta Green Youth call for full transparency, by making the negotiation mandate and its texts publicly available.  Another issue here the so-called investor-to-trade dispute settlement (ISDS) mechanism.  This mechanism in TTIP will allow foreign investors to bypass democratic courts.  To cut things short, ISDS allows corporations to sue governments.  We totally oppose ISDS since corporations should not stand above the law.

Threat to Public Services

Another big issue with TTIP is that it will create new markets in public services leading to liberalisation and privatisation.  Public services, such as the health care sector should not be privatised.

Weakening EU Standards

Yes, the TTIP agreement will weaken EU standards.  This is particularly true when it comes to the environment and the health sector, since TTIP will see EU regulations being harmonised and reduced to US levels.  Chemical corporations want to undermine legislations on evaluating and restricting chemical products.  Another issue is that the US agro-industry can finally start exporting genetically modified organisms (GMOs) to the EU.  Another good example is that several lobby groups want to reintroduce ACTA.  Lowering EU standards is totally unacceptable.

Although we do advocate multilateral trade negotiations, this must take into account fair international trade relations.  For these reasons we oppose the TTIP agreement in its current form.

Matthew Seychell

ADŻ Malta Green Youth Executive Member

123

TTIP – Le Grazzi

Id-dibattitu dwar it-TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ilu għaddej għal żmien twil.  Filwaqt li ċertu politikanti u korporazjonijiet kbar qed jgħidu li it-TTIP ser tgħin l-ekonomija u li ser twassal għal ħafna vantaġġi oħra, ir-realta’ hija differenti.  TTIP ser twassal għal iżjed żvantaġġi milli vantaġġi.  Dan ser iħalli impatti negattivi fuq is-saħħa, l-ambjent, l-ikel, livelli soċjali, ix-xogħol, livelli ta privatezza u s-sigurta’ tal-prodotti.

Wegħediet mhux realistiċi ghal-ekonomija

Ħa nibdew bl-hekk imsejħa ‘vantaġġi’ għal-ekonomija li it-TTIP allegatament ser toħloq.  Studji ottimisti qed jipproponu li ser ikun hemm żieda ta’ bejn 0.5-1% fil-Prodott Gross Domestiku jekk tiġi implementata it-TTIP.  Madanakollu, Tom Jenkins mil-ETUC (European Trade Union Council) jgħid li mhux ċar minn fejn dawn il-postijiet tax-xogħol ser jiġu u liema pajjiżi mil-Unjoni Ewropea ser igawdu minn dawn il-vantaġġi.  Aħna irridu li jkun hemm analiżi realistiċi għal-ekonomija u dawn iridu jinkludu ukoll rendikont tal-impatti fuq l-ambjent u d-drittijiet tal-bniedem.

Theddida ghad-demokrazija

Il-mandat dwar in-negozjar għadu ikklassifikat bħala dokument sigriet.  Dan ifisser li hemm nuqqas kbir ta’ trasparenza.  Aħna bħala ADŻ Malta Green Youth nappellaw li jkun hemm iżjed trasparenza billi dan il-mandat isir disponibbli għall-pubbliku.  Għandna ukoll il-mekkaniżmu tal-ISDS (investor-to-trade dispute settlement).  Dan il-mekkaniżmu jgħin lil investituri barranin u korporazzjonijiet biex iħarrku lil gvern.  Aħna nopponu l’ISDS totalment għax il-korporazzjonijiet m’għandhomx ikunu fuq il-liġi.

Theddida għas-servizzi pubbliċi

Problema oħra bl-imsejħa TTIP hija li din tista twassal ghal-liberizazzjoni u privatizazzjoni tas-servizzi pubbliċi.  Servizzi pubbliċi bħas-servizzi tas-saħħa m’għandhomx jiġu privatizzati.

TTIP ser iddgħajjef l-istandards tal-Unjoni Ewropea

Dan il-qbil ser iwassal biex l-istandards fl-Unjoni Ewropea jiddgħajjfu.  Dan huwa l-aktar viżibbli meta tiġi għal-ambjent u s-settru tas-saħħa, fejn it-TTIP ser twaqqa il-livell tar-regularizzazjoni għal dawk fl-Istati Uniti.  Korporazzjonijiet tal-kimika iridu jdgħajfu il-leġislazzjonijiet dwar il-kimika fl-Unjoni Ewropea.  Problema oħra hija dik tal-ikel immodifikat ġenetikament (GMOs), fejn il-korporazzjonijiet qed jagħmlu minn kollox biex jesportaw dawn lejn l-Ewropa.  Ċertu gruppi qed jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet biex tiddaħħal l-ACTA ukoll.  Għalina dan mhux aċċettabbli.

Aħna naqblu li għandu jkun hemm qbil multilaterali ta’ negozjar, sakemm dan ikun ġust.  Għal daqs tant, aħna nopponu il-qbil ta’ TTIP kif qedha bħal issa.

Matthew Seychell

Membru Eżekuttiv ADŻ Malta Green Youth

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s