Three pairs of Peregrine Falcons confirmed breeding in Malta

It is now confirmed that we have three breeding birds of Peregrine Falcons in Malta.  This is good news as the bird disappeared from the list of breeding birds of the island from 1980 to 2009.  The last pair was shot in 1980, but in 2009 two pairs were observed breeding in Malta and Gozo.  This year we can add another pair which was confirmed as breeding on the islands.

Following its absence as a breeding bird on the Islands for almost three decades, the news of its return is not only taken up positively by birdwatchers and ornithologists, but also by hunters.  According to the FKNK and St. Huberts Hunters Association, the return of the Peregrine was seen as a positive thing and in fact hunters claimed to be monitoring the birds.  Could this be a positive way forward?

It is a fact that the last pair of breeding Peregrines have been shot by hunters and that the senseless killing of these raptors has led to their disappearance from the list of breeding birds for decades.  The Peregrine Falcon is not an exception, since many other birds, such as the Barn Owl and Kestrel, among others, have experienced the same faith.

Breeding birds face many threats nowadays, ranging from persecution to disturbance.  In order to protect breeding birds such as the Peregrine Falcon, apart from enforcement, a more important tool is education.  Not only hunters must understand the importance of protecting such birds, but the entire public should be aware of why these creatures should be protected and how this can be done.  Collaboration between hunters and ornithologists is also vital if we want to successfully protect the Peregrine.  In addition, monitoring and studies of these birds are also vital as they might result into interesting findings, which can be used to understand the threats these birds face and any protective measures which could be taken.

We from ADŻ Malta Green Youth are pleased to hear such great news.  Not only do we have three breeding pairs of Peregrine Falcons in Malta, but it also looks like hunters are slowly understanding the importance of protecting these raptors.  It is of utmost importance that history does not repeat itself and that we do anything we can to protect the so called ‘Maltese Falcon’.  Let’s give breeding birds a chance and protect our natural heritage.

collage

Tlett pari ta’ Bies ikkonfermati ibejtu f’Malta

Huwa ikkonfermat li ġewwa pajjiżna issa qed ibejtu tlett pari ta’ Bies.  Dan huwa aħbar tajjeb għax din it-tajra sparixxiet mil-lista ta’ għasafar li jbejtu fuq xtutna mil-1980 sal-2009.  L-aħħar par li kien ibejjet Malta inqatel fl-1980, imma fl-2009 żewġ pari irnexxielhom ibejtu f’Malta u Għawdex.  Din is-sena nistaw inżidu par ieħor ma dawn it-tnejn li qed ibejtu fil-gżejjer Maltin.

Wara li l-Bies sparixxa minn pajjiżna bħala għasfur li jbejjet, l-aħbar pożittiva li dan reġa beda jbejjet fuq xtutna mhux biss huwa pożittiv għal ornitoloġisti u dilettanti tal-għasafar imma and għal-kaċċaturi.  Skond l-FKNK u l-Għaqda Kaċċaturi San Ubertu, il-fatt li din it-tajra qedha terġa tbejjet f’Malta huwa meqjus bħala xi ħaġa tajba.  Fil-fatt il-kaċċaturi stqarru li qed josservaw dawn l-għasafar.  Huwwa sinjal pożittiv dan?

Huwa fatt li l-aħħar par ta’ Bies li kien ibejjet Malta inqatel mil-kaċċaturi u li din il-persekuzzjoni waslet sabiex il-Bies sparixxa bħala għasfur li jbejjet Malta għal snin twal.  Il-Bies mhux eċċezzjoni għal dan għax tjur oħra, bħal Barbaġann u l-Ispanjulett, esperjenzaw l-istess traġedja.

Dawn l-għasafar illum il-ġurnata jiffaċċjaw ħafna perikli.  Sabiex nipproteġu l-għasafar li jbejtu f’pajjiżna, fosthom il-Bies, apparti mil-infurzar għandu jkun hemm izjed edukazzjoni.  Mhux il-kaċċaturi biss għandhom jifmhu l-importanza li nipproteġu dawn l-għasafar, imma anke il-pubbliku għandu jiġi infurmat għalfejn huwa importanti li dawn l-għasafar għandhom jiġu protetti u x’għandu jsir biex dan jitwettaq.  Kollaborazzjoni bejn il-kaċċaturi u l-ornitoloġisti hija mportanti ukoll.  Apparti minn hekk, monitoraġġ kontinwu studji ta’ dawn l-għasafar huma importanti ukoll għax dawn jistaw iwasslu għal ċertu konklużżjonijiet dwar il-perikli li jiffaċċjaw l-għasafar, kif ukoll x’jista jsir biex dawn il-perikli jitnaqqsu.

Aħna mil-Alternattiva Demokratika Żagħżagħ ninsabu kuntenti b’din l-aħbar.  Din l-aħbar li issa għandna tlett pari ta’ Bies li jbejtu f’Malta mhux l-unika aħbar tajba, iżda huwa interessanti ukoll li l-kaċċaturi donnhom qed jindunaw bl-importanza li nipproteġu dawn it-tjur tal-priża.  Hijja tal-akbar importanza li l-istorja ma tergax tirrepeti ruħha u nitilfu dawn l-għasafar bħala tajr li jbejjet f’pajjiżna.  Irridu nagħmlu minn kollox biex nipproteġu l-Bies u l-wirt ambjentali ta’ Malta.

Pascal Aloisio

ADŻ Malta Green Youth Publications Officer

Advertisements

One comment on “Three pairs of Peregrine Falcons confirmed breeding in Malta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s