Crimes Against Democracy

Crimes Against Democracy

In view of the recent violent attacks on members of Birdlife and CABS activists, Alternattiva Demokratika Zghazagh – the Green Youth would like to bring to attention the seriousness of intimidating people one disagrees with.

Spokesperson for ADZ Dirk Urpani stated ‘four years ago we witnessed arson attacks on people who dared open their mouth on the issue of racism. Now something on the same lines is happening against people who dare oppose illegal hunting by filming it. This is a crime more serious than illegal hunting itself as it sends a message to society that some people can get what they want by the use of physical violence”

“It is even more worrying that the FKNK seems to be watering down these abuses claiming ‘provocation’. It is also making unfounded claims that the activists were trespassing. However, even if against all odds, this is really the case, the violence is unjustified. In that case, the aggressors had the option of calling the police.” Concluded Mr Urpani.

Delitti kontra d-Demokrazija

Alternattiva Demokratika Żgħażagħ tixtieq tiġbed l-attenzjoni dwar l-użu ta’ vjolenza u intimidazzjoni fuq persuni li wieħed mhux neċċessarjament jaqbel magħhom kif ġara fl-aħħar sensila ta’ attakki vjolenti fuq membri tal-Birdlife u l-attivisiti tal-CABS.

Kelliem għal ADZ Dirk Urpani qal, “Erba’ snin ilu rajna attakki fuq persuni li kellhom il-kuraġġ jitkellmu dwar il-kwistjoni ta’ razziżmu. Issa qegħdin naraw attakki fuq persuni li jopponu apertament il-kaċċa llegali u jifilmjawha. Dan ir-reat hu iktar serju minn dak tal-kaċċa llegali innifisha għax jgħati x’jifhem li hemm persuni li jistghu jieħdu dak li jridu billi jużaw il-vjolenza fiżika.”

“Aktar inkwetatni hu l-fatt li l-FKNK qegħdin jipprovaw inaqqsu l-gravita ta’ dawn l-atti billi jsostnu li kienu risposta għal ‘provokazzjoni’ li kaċċaturi ġarrbu meta l-attivisti daħlu fi propjeta privata. Anqas li kieku dak li qegħdin jgħidu l-FKNK hu minnu, dan xorta ma jiġustifikax l-użu tal-vjolenza. F’dak il-każ setgħu ċemplu l-puluzija”, temm jghid is-Sur Urpani

Robert Callus

ADZ The Green Youth – PRO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s